Zuiver blijven!

Jozef was knap en aantrekkelijk,zegt de Bijbel in Gen.39:6. Dat is een ‘dubbelopisme’, een Bijbelse manier om te zeggen dat Jozef ongelofelijk mooi was. Jozef begeerlijkheid is ook Potifars vrouw niet ontgaan en zij zet haar zinnen op een buitenechtelijk avontuur met deze Hebreeuwse slaaf.

Wanneer zij Jozef wil verleiden is zijn reactie veelzeggend. Hij geeft haar in enkele zinnen vijf redenen waarom hij niet op haar avances in wil gaan.
1.Ik wil het vertrouwen van je man niet beschamen.
2.Ik ben tevreden met het leven zoals het nu is.
3.Ik wil mijn lange termijngeluk niet op het spel zetten voor een korte termijnaffaire.
4.Ik wil je graag vertellen over de God die ik dien.
5. Ik wil niet zondigen tegen mijn God.

Wat een volzinnen in het heetst van de strijd! Stel je voor dat je plotseling geconfronteerd wordt met een uiterst verleidelijke situatie, op seksueel , materieel of machtsgebied. Hoe reageer jij dan? Begin je wat te stamelen of heb je een antwoord klaarliggen? Jozefs weloverwogen antwoord toont dat hij was voorbereid op dit moment. Hij had Potifars vrouw allang zien kijken en had zijn huiswerk gedaan. Potifars vrouw neemt geen genoegen met Jozefs nee en blijft aandringen, dag na dag. Dan staat er weer zo’n mooi dubbel-opisme(vers 10). Maar hij gaf niet toe, hij wilde niet bij haar gaan liggen. Dat betekent dat Jozef een radicale keuze had gemaakt. Hij was vastberaden om niet voor de verleiding te vallen. De vrouw houdt echter vol en plaatst een val: wanneer iedereen weg is, grijpt zij jozef vast. In een laatste poging zijn eer en toekomst te redden vlucht Jozef weg. Jozef wordt in drie fases verleid en heeft voor elke fase zijn antwoord klaar: hij is voorbereid, vastberaden en vlucht. Ik geloof dat de motivatie achter zijn overwinning op de verleiding schuilt in het feit dat Jozef zijn dromen niet vergeten was. Diep vanbinnen leefde het besef dat God een groot plan met zijn leven had en dat wilde hij niet verkwanselen voor een kortetermijn pleziertje. Het is niet de vraag of wij verleid worden, maar wannéér. Jozef laat ons zien hoe wij in die momenten onze zuiverheid kunnen bewaren.

Henk Stoorvogel in Visie.