Wie zijn wij

De Zaaier is een gemeenschap van mensen die Jezus Christus toegewijd willen volgen. De gemeente is autonoom, maar zij is wel aangesloten bij de Vrije Evangelische Gemeenten in Vlaanderen. (VEG)

Het evangelie, de blijde boodschap dat God in Zijn Zoon Jezus Christus op aarde is gekomen om te lijden en te sterven voor onze zonden en dat Hij uit de dood is opgestaan, staat centraal in onze gemeente.

In Markus 4:14 leert Jezus ons: “De zaaier zaait het woord”.

Dat is precies wat De Zaaier wil doen. Het woord zaaien. De Bijbel is het geopenbaarde Woord van God aan mensen en daarin lezen we dat Jezus Christus het levende Woord van God is. De Zaaier wil het kostbare Woord van God zaaien in Hasselt en omgeving.