Eredienst

Wekelijks kunt u op zondagmorgen om 10:00 uur in ons gebouw de eredienst bijwonen (Runkstersteenweg 303, 3500 Hasselt). Tijdens deze dienst willen wij door middel van zang en gebed Gods naam verheerlijken. Ook wordt hier een boodschap doorgegeven waarin een bepaald bijbelgedeelte wordt toegelicht met het oog heel praktisch op ons persoonlijke leven in de huidige maatschappij. U bent hier van harte welkom.

Tijdens de prediking wordt er een apart programma aangeboden voor de kinderen tot 13 jaar. Hier krijgen zij in verschillende klassen de kans om op hun eigen niveau kennis te maken met het Woord van God.

Werkgroepen

Binnen ‘De Zaaier’ zijn er verschillende werkgroepen actief, die zich elk bezighouden met een deelaspect van het gemeentewerk. De verschillende werkgroepen zijn elk samengesteld uit een aantal leden van de gemeente. Er zijn werkgroepen voor het onderhoud van het gebouw binnen en buiten, het kinderwerk, de jeugdwerking, onthaal en ontspanning en voor het zending– en evangelisatiewerk.

Kleine groepen

Er vinden tweewekelijks ook kleinere samenkomsten plaats bij mensen thuis. Tijdens deze avonden worden Bijbelgedeelten of specifieke onderwerpen in kleine groep bestudeerd en besproken. Hiervoor wordt meestal begeleidend materiaal gebruikt. Deze kleine groepen zijn ook bedoeld om onderlinge contacten in de gemeente te bevorderen en zo dragen zij bij aan de onderlinge samenhorigheid in de gemeente. Deze komen op verschillende plaatsen samen. Indien u interesse hebt om hieraan deel te nemen, neem dan contact met ons op. oudsten@dezaaier.org