Algemene vragen en inlichtingen:

info@dezaaier.org

Inlichtingen bij de oudsten:

Geert Moechars
089 51 17 00

Erik De Baerdemaeker
0475 73 30 20

oudsten@dezaaier.org

Inlichtingen diaken-koster:

Danny Vaesen
0477 59 38 34

danny.vaesen1@telenet.be